Asociacijos tikslai ir uždaviniai

 1. Skleisti su Asociacijos vertybėmis bei tikslais susijusią informaciją, šviesti, ugdyti visuomenę Lietuvoje ir už jos ribų, siekti įtvirtinti Asociacijai svarbias vertybes visose gyvenimo srityse Lietuvos įstatymus ir Konstituciją atitinkančiais būdais;
 2. Siekti bendradarbiavimo su kitų šalių Giminės sodybų bendruomenėmis, asociacijomis ir kitomis organizacijomis, atstovauti jose Asociacijai ir jos nariams, dalyvauti tarptautiniuose Giminės sodybų bendruomenių ir panašiuose renginiuose.
 3. Atstovauti Asociacijos nariams Lietuvos Respublikos valstybinėse ir kitose institucijose.
 4. Organizuoti bendrą informacinę bazę apie Lietuvoje veikiančias Giminės sodybų bendruomenes ir asociacijas, giminės sodybas bei kitus juridinius ir fizinius asmenis, kurie atitinka ir vadovaujasi asociacijos vertybėmis ir idėjomis.
 5. Kurti infrastruktūrą, siekiant realizuoti Asociacijos narių pagamintą, bendrą prekinį ženklą atitinkančią produkciją  ir paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
 6. Teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą su Asociacijos tikslais bei vertybėmis susijusiose srityse, dalintis informacija apie įvairias finansavimo bei paramos galimybes Lietuvos bei tarptautiniu mastu.
 7. Skatinti savanorystę, organizuoti tai savo bendruomenėse bei giminės sodybose, taip pat pagalbą bei mainus tarp asociacijos narių, skatinti socialinę paramą, pagalbą bei verslą.
 8. Skatinti bei realizuoti natūralią, švarią, sveiką ir dorą gyvenseną savo, kaip Asociacijos, pavyzdžiu.
 9. Organizuoti bendrą poilsį, kultūrinius renginius, edukacines veiklas, įvairius socialinius projektus, pažintines, kultūrines keliones.
 10. Rūpintis aplinkos socialinės vertės kėlimu, skelbti bei įgyvendinti Giminės sodybų kūrimo, gyvenimo darnoje su gamta  idėjas.
 11. Ugdyti bendruomeniškumo jausmą, skatinti įvairius mainus bei savitarpio pagalbą.
 12. Siekti užtikrinti darną tarp žmogaus ir Žemės, rūpinantis planetos ekologija.