Apie mus

Mes įkūrėme šią savanorišką, visuomeninę, pelno nesiekiančią organizaciją, siekdami propaguoti Giminės sodybų kūrimo idėją ir skleisti informaciją apie ją visame pasaulyje.

Asociacija vienija V. Megre „Skambančių Rusijos kedrų“ serijos knygų skaitytojus, giminės sodybas kuriančius fizinius asmenis, šeimas, giminės sodybų bendruomenes, asociacijas ir kt.

Giminės sodybų kūrimo pradžia:

Tiksliau pratęsimas, sąmoningas, su pagarba ir dėkingumu Lietuvoje sodybas išlaikiusiems, gyvenimo būdą puoselėjusiems protėviams.

O viskas prasidėjo 1998 metais, kai lietuvių kalba buvo išleistos V. Megre knygos iš serijos „Skambantys Rusijos kedrai”, kuriose jis aprašo savo susitikimą su Sibiro taigos atsiskyrėle Anastasija ir pateikia jos išsakytus suvokimus apie pasaulio sandarą, tikrą žmogaus prigimtį. Knygose sukuriamas ir plėtojamas Giminės sodybų vaizdinys bei kitos daugelį žmonių įkvėpusios kurti naują gyvenimo būdą temos.

Tuomet ėmė kurtis bendraminčių klubai, vyko „žemelių“ paieška, pradėjo formuotis naujo tipo gyvenvietės. Bendraminčiai ėmė organizuoti šventes, stovyklas, kuriose siekė atgaivinti protėvių kultūrą, mokytis naujo sveikesnio ir sąmoningesnio gyvenimo būdo. Kūrybos upeliais ėmė tekėti eilės, dainos, akį džiuginti spalvingi rankdarbiai, paveikslai, pačių sodybiečių pasiūta išsiuvinėta apranga, išausti audiniai, keramika, drožiniai ir kitos grožybės. Buvo išleista bendraminčių eiliuotos kūrybos knygelė, dainynėliai, leidžiamas laikraštis. Kassavaitiniai susitikimai suformavo bendruomeninio dainavimo tradiciją, kurią toliau tęsia ansamblis „Riedanti saulė“. Daugelis žmonių išsikėlė iš miestų ir pradėjo kurti savas Giminės sodybas. Tuo pačiu vystėsi ir įsitvirtino daug žmogui palankių ir sveikų sričių, susijusių su: vaikų auklėjimu – įkurti vaikų darželiai ir mokyklos gamtoje, natūraliomis statybomis, sveikata, mityba, žolininkyste, gamtą gerbiančia bitininkyste,  augalininkyste, tradiciniais amatais ir kt.

Mes dabar: Daugiau kaip 20 metų puoselėdami sveiko gyvenimo būdo, Giminės sodybų kūrimo idėjas, patiriame, koks tikras, visiems atviras ir prasmingas šis kelias. Todėl siekiame skleisti šią mintį plačiai, matydami jos aktualumą ir poreikį ypač šių dienų kontekste.

Nuo 2020 m. veikdami kaip Giminės sodybų asociacija esame numatę gražų ir platų kelią bendros džiugios kūrybos „su pačiu Kūrėju“. Kviečiame prisijungti į mūsų gretas!

Susipažinkite arčiau su asociacijos tikslais ir uždaviniais

Giminės sodybų asociacijos įstatai