Kas tai yra Giminės sodyba

Giminės sodyba  kuriama protėviams atminti bei ateinančių kartų laimingam gyvenimui.

Giminės sodybų kūrimo idėją aprašė Vladimiras Megre, remdamasis Sibiro taigos atsiskyrėlės Anastasijos išsakytais apmąstymais knygų serijoje „Skambantys Rusijos kedrai“.

Idėjos sklaida pasaulyje. Šią idėją palaikė daugelis žmonių ir šiuo metu giminės sodybos yra kuriamos 15 pasaulio šalių, o gal ir daugiau. Tai Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Vengrija,  Vokietija, Prancūzija, JAV, Armėnija, Kazachstanas, Baltarusija, Ukraina, Moldova ir, žinoma, Rusija.

Giminės sodybų gyvenvietės – tai  naujo tipo gyvenvietes, kurių pasaulyje jau yra virš 500: 390 Giminės sodybų gyvenviečių Rusijoje, 134 – kitose pasaulio šalyse. O pačių sodybų skaičius jau viršija 25 000 (2021 metų duomenimis).

Kuo išskirtinis šis reiškinys ir kodėl jis reikšmingas Lietuvai ir visam pasauliui?

Žmogus – Kūrėjas. Gyvenamosios aplinkos tobulinimas. Giminės sodybos ir jų gyvenvietės yra kuriamos pačių žmonių iniciatyva. Žmogaus – kūrėjo prigimtis, pažadinta svajonės, laimingos ateities vizijos – giminės augimo ir klestėjimo, išskleidžia galingą žmogaus potencialą kurti ateitį tiek idėjiniame, tiek materialiame plane. Jo vizija paremta ne savanaudiškumu ar momentinio pelno siekiu, bet gyvenamosios aplinkos tobulinimo idėja, kuriant ją kuo palankesnę žmogui ir visai gyvajai gamtai – sveikesnę, laimingesnę, gražesnę. Gerovė suvokiama kaip pilnatvė ir darna su visa kuo. Veiksmai paremti dorybingu mąstymu – pagarbiu ir atsakingu – palaikomi Visatos ir neša gerovę daugeliui. Žmogus tokioje aplinkoje jaučiasi sveikas, laimingas, stiprus, realizuojantis savo prigimtį žmogus – kūrėjas.

Prasmė ir pilnatvė. Ryšys su Žeme, su protėviais, su gimine, su savo savastim – stiprina. Ateities vizija teikia įkvėpimą, tikėjimą, viltį, prasmę ir sveikatą, o dabartis džiugina. Visa tai išgyvenama kaip laimė. Ir tai jau vyksta – tūkstančiai šeimų pasirinko šį kelią ir daugiau kaip 15 metų taip gyvena.

Giminės sodybų gyvenvietės. Gyvenvietės, kurias sudaro Giminės sodybos – tai tam tikros oazės, kuriose veikia stiprios sąmoningų, veiklių žmonių bendruomenės, kurios gerbia esmines žmogiškąsias vertybes, sąmoningai ir atsakingai vertina dabarties veiksmus ir jų pasekmes. Tokias Giminės sodybų gyvenvietes kuriantys žmonės turi aiškią viziją – svajonę, kurioje visa Žemė tampa vientisu Rojaus sodu, susidedančiu iš mažų oazių, kuriose gyvena sveiki ir laimingi žmones. 

Giminės sodyba turi keletą fizinių parametrų, kurių laikantis, galimas darnus gyvenimas joje.

Giminės sodyba – tai ne mažesnis nei 1 ha žemės sklypas, kuriame gyvena šeima ir tęsia savo giminę. Tai vieta, kurioje gimsta ir užauga vaikai, vieta, kuri perduodama iš kartos į kartą. Giminės sodyba – tai šeimos mažoji tėvynė – mylima, puoselėjama ir saugoma.

1 ha plotas yra pasirinktas neatsitiktinai – būtent tiek žemės viena šeima gali apdirbti pati, o joje užaugintų produktų kiekis patenkina bazinius vienos šeimos poreikius. Tokio ploto Giminės sodyboje organiškai įsilieja miškas, pieva, daržas, sodas, vandens telkinys, namas ir ūkiniai pastatai. Sudaroma terpė natūraliai ekosistemai kurtis: yra vietos laukiniams paukščiams, gyvūnams, vabzdžiams, dirvožemio bakterijoms, miško uogoms, grybams ir kt. Gamtinė žemdirbystė atstato nualintą dirvožemį, atsistato natūralus vandens ciklas.

Gyvosios gamtos saugojimas ir puoselėjimas. Giminės sodyboje siekiama kurti kuo artimesnę natūraliai gamtai aplinką, pavyzdžiui: sodinama gyvatvorė vietoj tvoros, puoselėjama gamtos bioįvairovė, taikomi gamtinės žemdirbystės principai, siekiama laikytis švaros ir gamtos saugojimo, t. y. vengiamas cheminių trąšų naudojimas, gyvenamajam būstui, buičiai pasirenkamos ekologiškos medžiagos ir priemonės, siekiama atsakingo gamtos išteklių naudojimo. Tuo pačiu rūpinamasi gyvąja aplinka – laukiniais ir naminiais gyvūnais, paukščiais, vabzdžiais, gerosiomis žemės bakterijomis, oro ir vandens švara, laukymės paverčiamos gyvosiomis oazėmis.

Gamtinė žemdirbystė – tai tokia ūkininkavimo forma, kai daržuose ir soduose atkartojami natūralūs gamtos procesai. Svarbiausias dėmesys skiriamas dirvos dangai – mulčiui,(kurio paskirtis – derlingo dirvos sluoksnio atkūrimas, palaikymas ir gerinimas.

Giminės sodybos kūrimo projektas. Giminės sodyba kuriama džiaugsmui, laimei, meilei, grožiui, pagal vidinį pajautimą ir suvokimą, savu tempu. Pasiruošimo etape gali būti parengtas pilnas ar dalinis (etapais) sodybos projektas, kuriam įgyvendinti reikia sukaupti žinias iš įvairių sričių: landšaftinio dizaino, dendrologijos, sodininkystės, gamtinės žemdirbystės, sėklininkystės, natūralios statybos, bitininkystės, žolininkystės, gyvulininkystės ir kt., pasidomėti protėvių sukaupta patirtimi, atlikti asmeninius pasirinktos vietos gamtos stebėjimus.  

Palanki terpė gyventi, gausa ir gerovė. Giminės sodyba sukurta žmogui, jo giminei, ateities kartoms. Ji teikia sveikam ir darniam gyvenimui būtinus išteklius – tyrą orą ir vandenį, sveikus maisto produktus, sveiką būstą, darnią aplinką, galimybę įgyvendinti savo prigimtinius talentus ir gebėjimus, būti kūrėju. Gausa ir gerovė, supanti šeimą, gerina ir daugelio aplinkinių gyvenimus, tad su kiekvienais metais jos tik daugėja.

Darni aplinka augimui ir ugdymui – sveikos ir stiprios asmenybės garantas. Giminės sodyba – saugi ir sveika erdvė sąmoningam vaikų pradėjimui, išnešiojimui, gimimui, augimui ir ugdymui. Kaip žinia, harmoninga pirmųjų metų patirtis – sąmoningos, sveikos ir sėkmingos asmenybės pagrindas. Nors iš tiesų Giminės sodyboje žmogus mokosi ir „auga“ visą gyvenimą, tobulina savo gebėjimus, įgyvendina sumanymus. Gyvenimo būdas ir vieta, artima natūraliai gamtai, veda tyrumo, sąmoningumo link. Žmogus, tartum augalas, pasodintas į dirvą, sustiprėja, ima augti pilna jėga, įgyja ramybę, saugumą, pusiausvyrą ir pilnatvę. Darnūs ryšiai su aplinka ir aplinkiniais stiprina žmogų, šeimas, bendruomenes ir pačią valstybę. Taip palaikomos mūsų šalies tradicijos ir kultūra.

Giminės medis. Sodybos centre pasodintas Giminės medis ar medžių alėja kiekvienam iš protėvių apjungia giminę, sujungia gyvenusius protėvius ir ateities kartas. Vienybė teikia stiprybę. O šviesus atminimas vėl pakvies atgimti Žemėje, savo Giminės sodyboje.

Abipusė žmogaus ir gamtos sąveika. Giminės sodybos aplinka rūpinasi žmogumi – teikia ramybę ir džiaugsmą, sveikatina kūną ir sielą, maitina ir augina. O žmogus rūpinasi ir puoselėja aplinką, ją kuria. Užsimezga vietovės, žmogaus ir visos gyvos aplinkos sąveika – gyvas ryšys. Pilnatvės, dėkingumo, prasmingumo jausmą išgyvenantis žmogus jaučia vietovę kaip savo mažąją tėvynę, kuri iš tiesų brangi ir mylima.

Naujoji civilizacija. Tikrumo link veda gyvenimo būdas, atskleistas Anastasijos. Kiekvienas, tai patyręs, brangina kelią, naujai sukurtą vaizdinį, kuris bus perduotas ir ateities kartoms: natūrali gamta – mūsų namai, kur galim būt laimingi, gražūs, stiprūs amžinai. 

Nadežda Kiseliova-Žukovska