Asociacijos veikla 2020 m.

2020 metai buvo labai kūrybingi. Džiugina aktyvi ir sėkminga asociacijos veikla! Ką nuveikėme: Vasario mėn. vyko steigiamasis asociacijos susirinkimas, buvo patvirtinti įstatai. Gegužės mėn. asociacija įregistruota, suteiktas paramos gavėjo statusas. Asociacija inicijavo peticiją dėl „Giminės sodybų“ sąvokos grąžinimui lietuviškam V. Megre knygų vertimui, kurią pasirašė 257 skaitytojai. Vasarą organizuoti...
Skaityti toliau

Visuotinis narių susirinkimas

Sveiki, mieli Giminės sodybų asociacijos nariai! Su naujais metais! Kurie, tikime, bus tokie pat sėkmingi asociacijos veiklai, kaip ir praeiti. Kiek gražių dalykų vyko pernai metais – įkurta asociacija, organizuoti renginiai, pasirašyta sutartis dėl knygos išleidimo, surinktos lėšos, atlikta jau dauguma su išleidimu susijusių darbų! Ir dar gimsta daug...
Skaityti toliau